@reednil ・・・ Den enda betongen i huset är i skarven mellan bottenmodulerna. Våra bästa arbetare är nu inristade här för all framtid. #älska