Snart är 10st redo för ett ny hem. Är du i behöv av en 25kv m 7,8 x 3 m bod?